O SPÓŁCE

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 6, 89-400 Sępólno Kraj.
Telefon: 52 388 80 90
Fax: 52 388 80 90
E-mail: ztiusepolno@op.pl

NIP: 5040065379
REGON: 340853529
KRS: 0000374234

Symbol rodzaju podstawowej działalności według PKD z 2007 roku: 4939Z

Zakład Transportu i Usług  Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim rozpoczął działalność od 01 stycznia 2011 roku, powołany został przez Gminę Sępólno Krajeńskie do wykonywania zadań własnych Gminy oraz prowadzenia działalności komercyjnej przynoszącej zyski.

Spółka zarejestrowana została 29 grudnia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000374234. Kapitał Spółki wynosi 648 000 zł.
tj. 648 udziałów po 1000 zł. każdy i jest w 100% własnością Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

jednolity tekst aktu założycielskiego spółki

Home O SPÓŁCE

Usługi transportowe

slider
Zakład Transportu i Usług sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim oferuje transport dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całej Gminy Sępólno Kr. Również do nich kierujemy ofertę związaną z wycieczkami, obozami oraz transportem w każde wskazane miejsce na terenie całego kraju.
Gotowi jesteśmy zaoferować transport także klientom indywidualnym.
Podróżuj z nami!

Usługi komunalne

slider
Wykonujemy prace na zlecenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
Sezonowo pielęgnujemy zieleń miejską oraz odśnieżamy powierzone tereny miasta.

Usługi budowlane

slider
Wykonujemy prace budowlane, remontowe i odtworzeniowe. Oferujemy sporządzanie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych. Pracujemy w oparciu o najnowsze technologie z dziedziny budownictwa przy wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów.

Przytulisko dla psów

slider
Tymczasowy pobyt dla zwierząt, bezpańskich piesków, zagubionych i zgłoszonych przez Policję na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Pieski przebywają tu około dwóch tygodni, następnie szuka się dla nich adopcji.
Dla zwierząt szukamy specjalistycznych ośrodków rehabilitacji.

credit
© Zakład Transportu i Usług sp. z o.o.